Kamis, 24 April 2008

sudut-sudut kota yang aku datangi, mengurungunku dalam kerterasingan sementara matahari memmacu langkah untuk berfikir cepat, aku tak biasa melakukan itu.
besok kan masih muncul matahari